Договір – оферта

Договір – оферта на купівлю товару через Інтернет – магазин "Gisolo"

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) Фізичної особи підприємця Черненка Андрія Володимировича (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин). Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» No 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України No 104 від 19 квітня 2007 року.

 1. Терміни та визначення.
  1.1.«Товар» - моделі, аксесуари, запчастини, комплектуючі та супровідні предмети, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.
  1.2. «Інтернет – магазин» -сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару. 1.3.«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
  а) він взагалі не може бути усунутий;
  б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.
 2. Предмет договору.
  2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору – оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: https://gisolo.com
  2.2.Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається факт оплати Покупцем замовлення (надходження на рахунок Продавця коштів за Товар), або отриманням товару.
 3. Порядок оформлення замовлення.
  3.1.  Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет – магазині через форму «кошика», або за номером телефону, вказаному в розділі контактів Інтернет – магазину.
  3.2.  Строк формування замовлення 3 робочих днів з моменту подання заявки у разі якщо між Сторонами не було погоджено іншого строку. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.
  3.3. Порядок оплати замовлення.
  1. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
  1) за допомогою сервісу Fondy безпосередньо в інтернет – магазині Продавця або ж за допомогою послуги “Оплата при отримані”,що надається компанією доставки.
 4. Строк, вартість і умови доставки замовлення.
  4.1. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або транспортної компанії за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором або діючим законодавством. Строк доставки не може перевищувати 7 днів.
  4.2. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів перевізника.5. Права та обов’язки сторін.
  5.1.Продавець зобов’язаний:
 • -  виконувати умови даного Договору;
 • -  виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
 • -  передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет – магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору;
 • -  перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі5.2. Продавець має право:
  - в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.5.3. Покупець зобов’язаний:
 • -  своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
 • -  ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;
 • -  при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.5.4. Покупець має право:
  - оформити замовлення в Інтернет – магазині;
  - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
 1. Порядок прийому та заміни товару неналежної або належної якості
  6.1.При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

6.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео фіксації. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

7.1.  Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

7.2.  У випадку отримання Товару у належному стані, але при виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків пов’язаних із його роботою, Покупець має право на:

7.2.1.  пропорційне зменшення ціни;
7.2.2.  безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк;
7.2.3. відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

7.3.  При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, такі роботи повинні бути виконані протягом 21 (двадцяти одного) дня з дати пред’явлення Товару. Датою пред’явлення Товару вважається дата його надходження до Продавця. В такому разі доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше п'яти кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.

7.4.  У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (Продавця), або фальсифікації товару, підтвердженої висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін умов Договору-оферті, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:

7.4.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

7.4.2. заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

7.5.У такому випадку, при підтвердженні Продавцем істотних недоліків Товару та при волевиявленні Покупця, сплачені грошові кошти підлягають поверненню останньому на вказані ним реквізити протягом 7 (семи) календарних днів з повернення Товару.

7.6.  У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється коштом Продавця.

7.7.  Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару належної якості має право обміняти на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим товаром. У такому випадку послуги перевізника оплачує Покупець.

7.8. Пункти 7.2. - 7.7 даного Договору підлягають застосуванню до всіх видів Товару, окрім виготовлених індивідуально під побажання клієнта. Товар, який являє собою індивідуальне виробництво заміні та поверненню не підлягає.

7.9. У будь-якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар. У випадку пошкодження оригінальної упаковки Покупцем, останній повинен відшкодувати Продавцю 20 % від вартості Товару.

Відповідальність сторін.

8.1.  Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2.  Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.

8.3.  У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.4.  Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

8.5.  Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8.6.Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8.7.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку. Сторони погодили, що всі судові спори, які виникли між ними з приводу укладання, виконання, зміни, розірвання даного Договору, а також спори щодо його дійсності, будуть розглядатись виключно у м. Тернопіль, тобто за місцем знаходження Продавця.

Інші умови.
9.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті https://gisolo.com

9.2.  Інтернет – магазин утворений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3.  Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

9.4.  Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

9.5.  Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет - магазину) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем.

9.6.  Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

9.7.  Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

9.8.Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті www.gisolo.com (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

9.9. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

9.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

Строк дії Договору та порядок його розірвання
10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження оплати на рахунок Продавця) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.
10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.